SN Gateway Name Amount Time Status
1 Bitcoin Fahad Aziz $ 50.00 1 week ago
2 Bitcoin Fahad Aziz $ 55.00 2 weeks ago
3 Bitcoin Fahad Aziz $ 100.00 1 month ago
4 Bitcoin Support $ 100.00 1 month ago
5 Bitcoin Naseem jadoon $ 50.00 1 month ago
6 Bank Transfer Alam Zaib Khan $ 85.00 1 month ago
7 Bank Transfer Kathleen Joy Palomares $ 150.00 3 months ago
8 PayPal Fahad Aziz $ 50.00 1 month ago
9 Cash on Delivery Kathleen Joy Palomares $ 550.00 1 month ago
10 Bank Transfer Fahad Aziz $ 144.00 1 month ago
11 Local Bank Payment Fahad Aziz $ 50.00 1 month ago
12 PayPal Fahad Aziz $ 55.00 1 month ago
13 Perfect Money Muhammadhajikhan $ 75.00 5 months ago
14 Cash on Delivery Luqman Badar $ 100.00 5 months ago
15 Bitcoin Luqman Badar $ 50.00 5 months ago
16 Bank Transfer Muhammadhajikhan $ 120.00 5 months ago
17 Perfect Money Muhammadhajikhan $ 50.00 5 months ago
18 Bitcoin Support $ 100.00 5 months ago
19 Bitcoin Muhammadhajikhan $ 50.00 5 months ago
20 Bank Transfer Muhammadhajikhan $ 60.00 5 months ago
21 Perfect Money Muhammadhajikhan $ 50.00 6 months ago
22 Perfect Money Kathleen Joy Palomares $ 60.00 6 months ago
23 Perfect Money Kathleen Joy Palomares $ 250.00 6 months ago
24 Bank Transfer Bashir $ 150.00 6 months ago
25 Bitcoin Muhammad Kashif $ 50.00 6 months ago
26 Local Bank Payment Kathleen Joy Palomares $ 70.00 6 months ago
27 Bitcoin Cash Kathleen Joy Palomares $ 50.00 6 months ago
28 Bank Transfer Kathleen Joy Palomares $ 60.00 6 months ago
29 Bitcoin Cash Kathleen Joy Palomares $ 50.00 6 months ago
30 Bitcoin Salman $ 55.00 6 months ago